КЛУБОВИ И СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

*** Спортски савез општине Босилеград (ССБ) је удружење спортских организација и клубова у коме су удружене спортске организације у Босилеграду, ради остваривања одређених заједничких циљева и интереса у погледу организованог развоја, унапређења и омасовљења спортског стваралаштва, заједничког наступања у области спорта, као и међусобног помагања и усклађивања свог рада. ССБ је основан 19.09.2016.године, са седиштем у Босилеградуна улици Георги Димитров бб. Председник и одговорно лицве Савеза је Владица Манасијев, дугогодишњи лиценцирани тренер Ф.К. „Младост“.

Спортски савез окупља:

  1. Фудбалски клуб “Младост“;
  2. Шаховски клуб “Младост“;
  3. Атлетски клуб “Младост“и
  4. Одбојкашки клуб “Младост“.
  5. Стонотениски клуб „Младост“
  6. Спортско удружење хокеја на трави „Младост“
  7. Спортско удружење за планинарство „Младост“

 *** Спортско друштво „Младост“ је спортска организација са статутом удружења грађана и основано је 20.05.2008. године, а то је и дан друштва. Седиште Спортског друштва је у Босилеграду, улица Ориште бб. Председник и одговорно лице СД „Младост“ је Сузана Семан. Застава Спортског друштва је зелено – бела, са амблемом Спортског друштва, а амблем је грб СО Босилеград у зелено – белој боји. У оквиру С.Д.“Младост“ постоје фолклорна,музичка,рецитаторско-литерарна, информатичка  секција и  карате секција  преко којих покушава да развије таленат многобројних чланова свих узраста. Организатор је многих културно-забавних манифестација.

*** Фудбалски клуб “Младост“ је спортска организација основана ради обављања спортских активности чланова (спортиста) у области фудбалског спорта у којој се грађани добровољно удружују. Клуб је основан 28.09.1975. године, а последњи статут клуба је донет 10.07.2007. године у Босилеграду и тај дан се слави као дан Клуба.За скоро четири деценије постојања Ф.К.“Младост“ је био и остао доминирајући чинилац у босилеградском спорту, непрестано се развијајући са око 2000 фудбалера свих узраста. У свом раду Ф.К.“Младост“ посебну пажњу поклања млађим категоријама фудбалера, не само кроз организацију турнира, већ и кроз перманентне селекције којима се проверавају и одабирају таленти међу којима има и припадница женског пола, које су заинтересоване за развој фудбала.ФК Младост је чланФудбалског Савеза Србије и и гра у Пчињској лиги.

*** Шаховски клуб “Младост“ Босилеград  је спортско удружење основано ради обављања спортских активности чланова (спортиста) у области шаховског спорта, у коме се грађани добровољно удружују. Клуб је основан 2002. године у Босилеграду и тај дан се слави као дан Клуба. Председник и одговорно лице клуба је Драган Златков. Седиште клуба је у Босилеграду, ул.Ориште бб. Клуб има заштићени знак: Ловоров венац, а у средини је црно – бела шаховска табла. Застава Клуба је зелене боје са знаком Клуба на средини. Клуб је члан Шаховског савеза Србије. 

***  Атлетски клуб “Младост“ Босилеград  је спортско удружење основано ради обављања спортских активности  у области атлетског спорта, у коме се грађани добровољно удружују. Председник ,а уједно и тренер клуба је проф.физичког васпитања Сретен Михалов. Седиште клуба је у Босилеграду, ул. Ориште бб. А.К.“ Младост“ је члан разних територијалних и гранских спортских савеза: Атлетског савеза Србије, Атлетског савеза Централне Србије, Асоцијације ветерана Србије у атлетици и др. организација. Сваке године организује  атлетску школу за полазнике у којој су полазници добијају основна знања о атлетици. Клуб је извршио селекцију од око 550 дечака и девојчица и учесник је на многим такмичењима у земљи и иностранству.

*** Одбојкашки клуб “Младост“ Босилеград је спортско удружење основано ради обављања спортских активности чланова у области одбојкашког спорта у којем се грађани добровољно удружују. Клуб је основан 10.03.2007. године у Босилеграду и тај дан се слави као дан Клуба. Председник и тренер клуба је Мирослав Георгиев, са седиштем у Босилеграду, ул. Ориште бб. Клуб има заштићени знак: Ловоров венац, а у средини је одбојкашка лопта. Клуб има две екипе сениорска екипа за мушкарце и сениорска екипа за девојчице. Сениорска екипа за мушкарце има 11 такмичара, а за девојчице 15 такмичара, као и деца узраста од 8 до 12 година, чији је број око 70,који учествују на међународним и домаћим турнирима . ОК „Младост“ је члан  Одбојкашког савеза Србије. Игра у Међуокружној лиги Лесковац.

*** Стонотениски клуб „Младост“ Босилеград (СТК)  је спортско удружење основано ради обављања спортских активности чланова у области стонотениског спорта у коме се грађани добровољно удружују. Клуб је основан 09.12.2016.год. у Босилеграду, са седиштем на ул. Георги Димитров 82, а председник клуба је лиценцирани тренер Никола Талески. Клуб броји око 30 чланова, по категоријама:млађи кадети, кадети, јуниори и сениори, који редовно учествују  на турнирима у оквиру Регионалне лиге РСТСН у групи А1. СТК „Младост“ је члан Стонотениског савеза Србије и Регионалног Стонотениског Савеза Ниш.

*** Спортско удружење хокеја на трави (СУХНТ) је спортска организација основана ради обављања спортских активности чланова у области спорта хокеја на трави,укоме се грађани добровољно учланују. Удружење је основано 07.12.2016.год.,са седиштем у Босилеграду,улица Ориште бб. Председник и тренер удружења је Љубиша Николов, проф.физичког васпитања. Иако постоји тек годину дана, СТК броји 30 чланова,по категоријама млађи кадети и јуниори, са којима редовно учествује на међународним и домаћим турнирима, с тим да су ове године два члана СТК-а били део репрезентације Србије на Балканском првенству у Турској.

*** Спортско удружење за планинарство „Младост“ (СУП)  је спортска организација основана ради обављања спортских активности чланова у области планинарства и рекреативног пешачења,у коме се грађани добровољно удружују. Удружење је почело са радом  07.12.2016.год. са седиштем у Босилеграду, на адреси Георги Димитров бб, а председник и одговорно лице удружења је Симка Џонев. СУП броји више од 30 чланова и у складу са могућностима, учествује на многим планинарским акцијама у земљи и иностранству.Члан је Планинарског савеза Србије.

 

Oд самог оснивања до данас главни финансијер и најважнији ослонац у раду свих спортских организација je Скупштина општине Босилеград.